Kamratpost

Kärlek och uppror

Visa ert missnöje. Bojkotta EU-valet!

Posted by Kamraten på 19 mars 2009

Nu har Europaparlamentet dragit igång kampanjen för att få 375 miljoner människor i 27 länder att gå och rösta i juni. Det satsas 200 000 miljoner kronor på att få folk att gå och rösta.

Jag säger bojkotta valet! Bränn era röstkort! Visa ert missnöje!

EU har varit och är byråkratins högborg  med massa högavlönade eurokrater, den nya tidens aristokrater. Eurokraterna  är politiker och lobbyister som håller företagen i handen, och ser till att företagens intressen tas tillvara i första hand och i andra hand politikernas.

Det blev övertydligt i och med Lissabonfördraget, som ska drivas igenom till varje pris. Detta arbetar- och medborgarfientliga avtal som den svenska regeringen nekade Sveriges invånare att rösta om.

Lite om Lissabonfördraget:

  • EU-kommissionen ska minska ledamöterna från en representant från varje land, till 18 st. Var tredje mandatperiod kommer det enskilda medlemslandet stå utan representant, eftersom man ska rotera.
  • EU-domstolen får mer makt. Bl a  så underordnas Sveriges grundlagar EU-rätten. Det fastställs att unionens lagar har företräde före de nationella.
  • EU får större makt att stifta lagar, oavsett vad vi tycker. Dessutom får unionen större  makt att begränsa vår egen regerings möjligheter att stifta egna lagar.
  • Arbetsrätten hotas. I Vaxholmsdomen underkänner EU rätten att strejka och blockera avtal som dumpar löne- och anställningsvillkoren i Sverige
  • EU ska militariseras och medlemsländerna förbinder sig att upprätta ett gemensamt försvar. Dessutom ska medllemsländerna gradvis förbättra sina militära resurser. Sverige är inte alliansfritt längre.
  • de små medlemsstaternas inflytande i det lagstiftande ministerrådet reduceras drastiskt, det underlättar för de stora länderna att få igenom egna beslut och stoppa sådana man inte önskar.

Lissabonfördraget innebär överföring av makt till EU och dess överstatliga institutioner, och leder till utarmning av den nationella demokratin och inskränker Sveriges självständighet. 

I EU får folkliga fri och rättigheter inte inskränka på marknadens frihet.

 Bristen på insyn och öppenhet har alltid varit ett återkommande klagomål. EU har inte ens en definition på vad som är en offentlig handling. Med risk att vara tjatig, så är ACTA-avtalet ett typexempel på detta.

INSPIRE, Infrastructure for spatial information in Europe, ska införas i svensk lag. Meningen med detta är att skapa en gemensam infrastruktur och gemensamma bestämmelser för information som till exempel kan handla om miljö och människors hälsa. Det handlar om allt från geografiska data om vägar, sjöar och referenssystem till markanvändning. Men det ska även inkludera uppgifter om befolkningsfördelning och människors hälsa och säkerhet. Datainspektionen, DI, varnar nu för att ett införande av direktivet i svensk lag ”kan få långtgående konsekvenser för den personliga integriteten eftersom bland annat uppgifter som rör människors hälsa kan bli tillgängliga för både allmänheten och myndigheter”. DI är också mycket kritisk till underlaget till den svenska lagstiftningen. Det saknas konsekvensanalyser kring integritetsfrågorna.

Enligt ett förslag från EU-kommissionen kan Sveriges föräldraförsäkring tvingas förändras. Enkelt uttryckt måste då mamman ta ut mer och pappan mindre. Sven Otto Littorin tröstar oss med följande uttalande ”- Det är långa beslutsvägar här. Ett beslut för sådana här förslag föregås av en medbestämmandeprocedur, det vill säga att parlamentet måste vara överens med kommissionen. Och det kan ta tid. Arbetstidsdirektivet tog sju år bara för ministerrådet att komma överens om”.

Sju år!!! Kvarnarna mal inte fort i EU-byråkratins värld. Men vad gör det med tanke på vad politikerna tjänar, speciellt nu med det nya lönepåslaget som innebär 30 000 kronor mer i månaden. Ett påslag på 58%, vilket gör att de kommer att tjäna 86 000 kr i månaden exklusive traktamenten och reseersättningar.

Jag skulle kunna skriva mycket mer om EU, så antagligen återkommer jag i detta ämne.

(10 goda skäl att bojkotta EU-valet)

 

Svt, Proletären, Proletären, Proletären,DN, DN, DN, DN, HD, HD, Aftonbladet

Annonser

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggare gillar detta: